Strona główna » Kupowanie wina » Dodatkowe swoiste dla danego kraju oznaczenia

Dodatkowe swoiste dla danego kraju oznaczenia


Oprócz ogólnych oznaczeń, na etykietach znajdziemy też takie określenia, które są swoiste tylko dla danego kraju i dostarczają dodatkowych informacji o jakości wina, a tym samym są pomocne jeśli chcemy wybrać najlepsze wino. Czytaj dalej

Jak wybrać najlepsze wino francuskie – dodatkowe oznaczenia na etykietach francuskich
We Francji istnieją jeszcze klasyfikacje „Cru”, różniące się modelem zależnie od regionu, w którym są używane:

  • w Alzacji spotkamy pojęcie „Grand Cru” oznaczające winnicę najlepszej jakości wystawy, składu gleby i mezoklimatu;
  • w Burgundii oprócz pojęcia „Grand Cru” spotkamy jeszcze oznaczenie „Premier Cru” (1-er Cru), będące niższą klasyfikacją od tej pierwszej;
  • w Bordeaux znajdujemy „Grand Cru” stopniowane zależnie od apelacji, nawet od „1-er Grand Cru” do „5-eme Grand Cru” jak mamy do czynienia w Medoc.


Jak wybrać najlepsze wino hiszpańskie – d
odatkowe oznaczenia na etykietach hiszpańskich
Czytając etykietę wina hiszpańskiego możemy odnaleźć oznaczenia, będące jednocześnie informacją o czasie dojrzewania wina przed wypuszczeniem na rynek, ale jednocześnie podniesionych minimalnych wymagań dotyczących jakości gron i wina, np. zawartości cukru w gronach lub poziomu alkoholu w winie. Takimi oznaczeniami są: joven, roble, semicrianza, crianza, reserva i gran reserva. Zależnie od regionu ich występowanie lub wymagania mogą się zmieniać. Dla Roja, pierwszej apelacji DOCa w Hiszpanii, te limity są podniesione i wynoszą odpowiednio w stosunku beczka/butelka:

  • dla semicrianza 6 mies. + 6 mies.
  • dla crianza 1 rok + 1 rok
  • dla reserva 1 rok + 2 lata
  • dla gran reseva 2 lata + 3 lata.


Jak wybrać najlepsze wino niemieckie – d
odatkowe oznaczenia na etykietach niemieckich
W Niemczech wina Qualitatswein mit Pradikatt są dodatkowo stopniowane wg naturalnej zawartości cukrów i kwasów, uzależnionych od stanu fizjologicznego gron lub momentu dokonania ich zbiorów. Rozpoczynając od najniższej zawartości cukru, klasyfikacja wygląda następująco: Kabinett, Spatlese, Auslese, Beerenauslese (BA), Eiswein, Trockenbeerenauslese (TBA).


Jak wybrać najlepsze wino włoskie – d
odatkowe oznaczenia na etykietach włoskich
Na etykietach włoskich win jakościowych odnajdziemy określenia, które są dodatkową informacją lub wskazówką na temat ich wyższej jakości lub precyzyjniej podanego miejsca pochodzenia w ramach apelacji. Takimi oznaczeniami są:

  • Classico – oznacza pochodzenie gron i wina z najważniejszej z historycznego punktu widzenia części terytorialnej danej apelacji. Oznacza również często wyższe standardy wymagań dla wina lub gron;
  • Riserva – oznacza wino, które zostało przechowane w beczkach przez winiarza przed wypuszczeniem na rynek dłużej niż wino bez tego oznaczenia, ale przeważnie także wyższe wymagania dla jakości gron lub parametrów wina, jak np. minimalny poziom alkoholu;
  • Superiore – oznacza przede wszystkim wyższe wymagania jakościowe stawiane gronom i winu jako produktowi gotowemu. Ale może też zawierać w tych wymaganiach minimalny czas leżakowania przed sprzedażą, choć niekoniecznie w beczkach.

 

Loading Facebook Comments ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *